Pts

1 2 3 4
Sergey Pisklov 11 11 8 11
Vladislav Kovalenko 8 9 11 9