Nagoya 2021-10-15 05:05

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 1 Dona Volta Katsutoshi Takeguchi Takahiro Imai
2 Tanimasa King Kesatoshi Sakurai Hosokawa Satoshi
3 Logi Behka Katsumi Ito Toshiyuki Kato
4 3 Suzuno Layla Toru Aramaki Ryoichi Fujihara
5 T M Sandoria Maruyama Shinichi Tomomori Shotaro
6 Looking Fly Kesatoshi Sakurai Seigo Tsukamoto
7 Derma Tasuke Kazuo Fujigasaki Sho Kakihara
8 Big Gossip Akiko Okita Katsuki Niwa
9 Kalimantan Tsugio Haraguchi Hitomi Miyashita
10 Siglap Aile Yoshiyuki Sakaguchi Shinichi Maruyama
11 2 Luther T Tsunoda Makoto Okabe