Results

TT Elite Series 07/22 16:45 - Josef Braun v Grzegorz Felkel W 2-3
TT Elite Series 07/22 15:35 - Grzegorz Felkel v Slawomir Dosz L 0-3
TT Elite Series 07/22 14:25 - Jakub Kosowski v Grzegorz Felkel W 0-3
TT Elite Series 07/22 13:15 - Piotr Chodorski v Grzegorz Felkel W 0-3
TT Elite Series 07/22 11:35 - Adam Dosz v Grzegorz Felkel W 0-3
TT Elite Series 07/22 10:00 - Kacper Petas v Grzegorz Felkel L 3-0
TT Elite Series 07/22 09:10 - Adam Dosz v Grzegorz Felkel L 3-0
TT Elite Series 07/22 08:25 - Grzegorz Felkel v Jakub Kosowski L 0-3
TT Elite Series 07/22 06:50 - Grzegorz Felkel v Slawomir Dosz L 1-3
TT Elite Series 07/22 06:00 - Josef Braun v Grzegorz Felkel L 3-0
TT Elite Series 07/21 22:45 - Karol Wisniewski v Grzegorz Felkel L 3-2
TT Elite Series 07/21 21:35 - Grzegorz Felkel v Krystian Kolodziej W 3-2