Pts

1 2 3 4
Vladimir Dyakov 11 8 13 11
Anton Starski 2 11 11 4