Pts

1 2
Matsenko I/Babych Y 21 21
Norets O/Rastrosta D 12 13