Pts

1 2 3 4 5
Oleksandr Zhyrnov 11 11 6 11 0
Denys Valenda 1 9 11 2 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Oleksandr Zhyrnov
 • Game 1 Race to 5 - Oleksandr Zhyrnov
 • Game 1 Race to 7 - Oleksandr Zhyrnov
 • Game 1 Race to 9 - Oleksandr Zhyrnov
 • Game 1 - Oleksandr Zhyrnov won 11-1
 • Game 2 Race to 3 - Denys Valenda
 • Game 2 Race to 5 - Denys Valenda
 • Game 2 Race to 7 - Denys Valenda
 • Game 2 Race to 9 - Denys Valenda
 • Game 2 - Oleksandr Zhyrnov won 11-9
 • Game 3 Race to 3 - Oleksandr Zhyrnov
 • Game 3 Race to 5 - Oleksandr Zhyrnov
 • Game 3 Race to 7 - Denys Valenda
 • Game 3 Race to 9 - Denys Valenda
 • Game 3 - Denys Valenda won 6-11
 • Game 4 Race to 3 - Oleksandr Zhyrnov
 • Game 4 Race to 5 - Oleksandr Zhyrnov
 • Game 4 Race to 7 - Oleksandr Zhyrnov
 • Game 4 Race to 9 - Oleksandr Zhyrnov
 • Game 4 - Oleksandr Zhyrnov won 11-2