Pts

1 2 3
Evgeniy Nechitaylo 11 11 11
Sergey Kalenik 1 6 7