Pts

1 2 3 4 5
Dmitriy Kim 11 3 11 10 11
Sergey Pisklov 7 11 2 12 9