Pts

1 2 3
Bogdashkin Y/Zabuha A 21 13 11
Angelov M/Antoniuk V 17 21 15