Pts

1 2 3 4
Ruslan Lazebny 9 13 7 8
Evgeniy Nechitaylo 11 11 11 11