Nagoya 2021-10-15 07:55

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Mizudeppo Takao Tsukada Hosokawa Satoshi
2 Gold Reality Shinichi Ideue Sachio Yamada
3 Sky Falcon Toru Aramaki Seiji Kato
4 1 Ark Frigate Hiroyuki Imazu Soichi Kato
5 Big Ballerina Hiroyuki Imazu Masaaki Ohata
6 Wise Selection Satoru Setoguchi Naomi Tobe
7 Maliksi Naoto Takeshita Hiroki Murakami
8 Maruyo Balius Akira Narita Hitomi Miyashita
9 Leo's Azurite Kesatoshi Sakurai Seigo Tsukamoto
10 2 Taiki Spinel Yukio Abe Makoto Okabe
11 Lucciola Enokiya Mitsuru Takahiro Imai
12 3 Namura Ryugu Kesatoshi Sakurai Katsuto Maruno