Nagoya 2021-10-15 06:15

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Not So Cute Kesatoshi Sakurai Seigo Tsukamoto
2 2 Paddy O'ahead Yukio Abe Katsuki Niwa
3 Really Ka Kazuo Fujigasaki Hiroki Murakami
4 3 Statham Noriyuki Uematsu Hosokawa Satoshi
5 Memory Fable Takao Tsukada Tomomori Shotaro
6 Maruka Brave Satoru Setoguchi Hitomi Miyashita
7 Namura Onihei Hiroyuki Imazu Seiji Kato
8 Akama Kazumasa Kurita Toshiyuki Kato
9 1 Techno Dream Yukio Abe Makoto Okabe