Nagoya 2021-10-15 04:00

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 1 Naughty Girl Fujigasaki Kazuhito Makoto Okabe
2 3 Amore Barows Koichi Chibe Seiji Kato
3 Deep Opus Koichi Chibe Seigo Tsukamoto
4 Memoria Akira Narita Masaaki Ohata
5 Tamamo Athene Enokiya Mitsuru Soichi Kato
6 Sanden Vista Takao Tsukada Katsuki Niwa
7 Gorin Yoshiyuki Sakaguchi Shinichi Maruyama
8 2 Takarajima Naoto Takeshita Hiroki Murakami
9 Meiner Sonority Shinichi Ideue Hitomi Miyashita
10 Taisei Booty Shinichi Ideue Naomi Tobe
11 Meteora Bianca Satoshi Inoue Ryoichi Fujihara