Nagoya 2021-10-15 02:30

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 1 Desire Song Kesatoshi Sakurai Seigo Tsukamoto
2 3 Kimyokiteretsu Yoshiyuki Sakaguchi Katsuto Maruno
3 2 Kikuno Cruijff Tsuyoshi Kawanishi Naomi Tobe
4 Juin Hiroyuki Imazu Shinichi Maruyama
5 Clear Sunshine T Tsunoda Masaaki Ohata
6 Moulin Noir Uto Hideki Takahiro Imai
7 Meiner Lyadov Katsuyuki Imazu Hosokawa Satoshi
8 Meisho Minamoto Hitoshi Miyamoto Makoto Okabe
9 Meisho Perm Isao Nishikimi Toshiyuki Kato
10 Calcio Noriyuki Uematsu Akio Ozaki
11 Aurea Isao Nishikimi Katsuki Niwa