Nagoya 2021-10-15 07:20

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 1 Kamille Noriyuki Uematsu Naomi Tobe
2 Taiki Wondrous Yukio Abe Katsuto Maruno
3 3 Corte Tsuyoshi Kawanishi Sachio Yamada
4 Namura Mutsugoro Yoshiyuki Sakaguchi Masaaki Ohata
5 Tiger Achieve Tsugio Haraguchi Takahiro Imai
6 Admire Muteki T Tsunoda Makoto Okabe
7 Memory Pearl Takao Tsukada Tomomori Shotaro
8 2 Namura Heracles Yoshiyuki Sakaguchi Soichi Kato