Nagoya 2021-10-15 03:00

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Sumisei Fever Manabu Kurachi Seigo Tsukamoto
2 Sei Regard Yukio Abe Katsuto Maruno
3 Sei New Star Yukio Abe Naomi Tobe
4 3 Daiyu Propose Isao Nishikimi Katsuki Niwa
5 Tic Tac Toe Enokiya Mitsuru Shinichi Maruyama
6 2 Talented One Manabu Kurachi Soichi Kato
7 1 Yappa Canterbury Yoshiyuki Sakaguchi Toshiyuki Kato
8 A Shin Ukuran Isao Nishikimi Masaaki Ohata