Nagoya 2021-10-15 02:00

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Golazo Gol Isao Nishikimi Shinichi Maruyama
2 Thrust Reverser Shinichi Ideue Makoto Okabe
3 Tosen Michel Kazumasa Kurita Toshiyuki Kato
4 Tosen Esper Shinichi Ideue Katsuki Niwa
5 A Shin Soprano Enokiya Mitsuru Seiji Kato
6 Heaven Earth Man Kesatoshi Sakurai Seigo Tsukamoto
7 Kitano Again Kiyomi Sakoda Naomi Tobe
8 2 Mega Faravahar Hiroyuki Imazu Masaaki Ohata
9 Veneto Isao Nishikimi Hosokawa Satoshi
10 3 Y S Cancer Shinichi Ideue Katsuto Maruno
11 1 Luna Blanca Kazuo Fujigasaki Sachio Yamada