Pts

1 2 3
Sergey Vavrenyuk 11 11 16
Evgeniy Nechitaylo 5 9 14