Pts

1 2 3 4 5
Yevhenii Omitsynskyi 8 4 11 8 0
Sergey Matvienko 11 11 9 11 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Serhii Matviienko
 • Game 1 Race to 5 - Serhii Matviienko
 • Game 1 Race to 7 - Serhii Matviienko
 • Game 1 Race to 9 - Serhii Matviienko
 • Game 1 - Serhii Matviienko won 8-11
 • Game 2 Race to 3 - Serhii Matviienko
 • Game 2 Race to 5 - Serhii Matviienko
 • Game 2 Race to 7 - Serhii Matviienko
 • Game 2 Race to 9 - Serhii Matviienko
 • Game 2 - Serhii Matviienko won 4-11
 • Game 3 Race to 3 - Yevhenii Omitsynskyi
 • Game 3 Race to 5 - Yevhenii Omitsynskyi
 • Game 3 Race to 7 - Yevhenii Omitsynskyi
 • Game 3 Race to 9 - Yevhenii Omitsynskyi
 • Game 3 - Yevhenii Omitsynskyi won 11-9
 • Game 4 Race to 3 - Yevhenii Omitsynskyi
 • Game 4 Race to 5 - Yevhenii Omitsynskyi
 • Game 4 Race to 7 - Yevhenii Omitsynskyi
 • Game 4 Race to 9 - Serhii Matviienko
 • Game 4 - Serhii Matviienko won 8-11