Pts

1 2 3 4 5
Evgeniy Voytenko 11 6 11 11 9
Andrey Kaptanovsky 7 11 13 6 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Yaroslav Voytenko
 • Game 1 Race to 5 - Andrii Kaptanovskyi
 • Game 1 Race to 7 - Andrii Kaptanovskyi
 • Game 1 Race to 9 - Yaroslav Voytenko
 • Game 1 - Yaroslav Voytenko won 11-7
 • Game 2 Race to 3 - Yaroslav Voytenko
 • Game 2 Race to 5 - Andrii Kaptanovskyi
 • Game 2 Race to 7 - Andrii Kaptanovskyi
 • Game 2 Race to 9 - Andrii Kaptanovskyi
 • Game 2 - Andrii Kaptanovskyi won 6-11
 • Game 3 Race to 3 - Andrii Kaptanovskyi
 • Game 3 Race to 5 - Andrii Kaptanovskyi
 • Game 3 Race to 7 - Andrii Kaptanovskyi
 • Game 3 Race to 9 - Yaroslav Voytenko
 • Game 3 - Andrii Kaptanovskyi won 11-13
 • Game 4 Race to 3 - Andrii Kaptanovskyi
 • Game 4 Race to 5 - Yaroslav Voytenko
 • Game 4 Race to 7 - Yaroslav Voytenko
 • Game 4 Race to 9 - Yaroslav Voytenko
 • Game 4 - Yaroslav Voytenko won 11-6
 • Game 5 Race to 3 - Andrii Kaptanovskyi
 • Game 5 Race to 5 - Andrii Kaptanovskyi
 • Game 5 Race to 7 - Andrii Kaptanovskyi
 • Game 5 Race to 9 - Andrii Kaptanovskyi