Pts

1 2 3 4 5
Aleksandr Cherkas 9 10 11 11 11
Dmitriy Kim 11 12 6 4 7