B 1913 v Viby 2021-04-17 11:00

Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Domácí 0.60 1.60 0.60 0.60 3.00
Hosté 0.40 1.40 0.60 1.60 4.80
Total 1.00 3.00 1.20 2.20 7.80
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Domácí 0.50 1.30 0.90 1.90 3.40
Hosté - 1.00 - 1.70 -
Total - 2.30 - 3.60 -

Live Streaming