Chunichi Dragons - B tým

Baseball - Zápasy 03/26 03:30 - Orix Buffaloes - B tým v Chunichi Dragons - B tým L 1-0
Baseball - Zápasy 03/25 03:30 - Orix Buffaloes - B tým v Chunichi Dragons - B tým L 7-4
Japan - NPB Reserve League 07/08 03:30 - Hanshin Tigers Reserves v Chunichi Dragons - B tým D 0-0
Japan - NPB Reserve League 07/06 04:00 - Chunichi Dragons - B tým v Orix Buffaloes - B tým W 5-1
Japan - NPB Reserve League 07/05 04:00 - Chunichi Dragons - B tým v Orix Buffaloes - B tým W 4-1
Japan - NPB Reserve League 06/25 03:30 - SoftBank Hawks - B tým v Chunichi Dragons - B tým L 5-3
Japan - NPB Reserve League 06/23 03:30 - Hiroshima Carp Reserves v Chunichi Dragons - B tým W 2-3
Japan - NPB Reserve League 06/22 03:30 - Hiroshima Carp Reserves v Chunichi Dragons - B tým L 3-2
Japan - NPB Reserve League 06/21 03:30 - Hiroshima Carp Reserves v Chunichi Dragons - B tým - View
Japan - NPB Reserve League 06/16 03:30 - Chunichi Dragons - B tým v Hanshin Tigers Reserves L 3-5
Japan - NPB Reserve League 05/26 04:00 - Hanshin Tigers Reserves v Chunichi Dragons - B tým L 2-0
Japan - NPB Reserve League 05/25 03:30 - Hanshin Tigers Reserves v Chunichi Dragons - B tým L 5-2
Japan - NPB Reserve League 05/22 03:30 - SoftBank Hawks - B tým v Chunichi Dragons - B tým L 7-4
Japan - NPB Reserve League 05/08 03:30 - Chunichi Dragons - B tým v Hanshin Tigers Reserves D 1-1
Japan - NPB Reserve League 05/07 03:30 - Chunichi Dragons - B tým v Hanshin Tigers Reserves - View